Palm Oil Scanner na GooglePlayPalm Oil Scanner na AppStoreNepal prales v motoru28denní výzva Zatočte s palmáčem1. únor - Den bez palmového oleje

nahoru

Stručné
info
Certifikace
ano/ne?
Očitá
svědectví
Chci
se zapojit
Chci
vědět víc

Vize, hodnoty a cíle Koalice

Naší vizí je společnost,


 
která se navrací k využívání lokálních zdrojů a uznává hodnotu lidského zdraví,

 
 
kde jsou olejnaté plodiny pěstovány na principech ekologického zemědělství, jsou šetrně zpracovávány a střídmě spotřebovávány především v místě produkce,

 
 
kde je palmový olej produkován v rámci udržitelného zemědělství se zachováním biodiverzity deštných pralesů a původního způsobu života domorodých komunit,

 
kde politici, výrobci i spotřebitelé upřednostňují vyvážený udržitelný rozvoj v souladu s naším zdravím, ochranou přírody a sociálními potřebami,

 
 
kde původní příroda a obyvatelé nejsou vystaveni tlaku nadnárodních korporací, lidé si uvědomují nemateriální hodnoty, plantáže palmy olejné se zakládají mimo druhově bohaté deštné pralesy,

 
kde se celosvětově rozšířené šetrné zemědělství zaměřuje na olejnaté plodiny lokálního původu.

Mezi naše hodnoty patří

otevřenost, odbornost a ochrana přírodního a kulturního dědictví,

 
soucit s živou přírodou ve smyslu respektu k přirozeným procesům planety Země, k potřebám lidí, zvířat, rostlin, k uchování nerostného bohatství a odpovědného využívání zdrojů.

Cílem koalice je


 
zajistit komunikaci a koordinovaný postup na území České republiky a Slovenska při snaze o omezení spotřeby palmového oleje,

 
informovat spotřebitele o negativním dopadu pěstování, výroby a distribuce palmového oleje na životní prostředí i o negativním vlivu na zdraví člověka,
informovat o alternativních výrobcích bez palmového oleje,

 
informovat o firmách a společnostech, které palmový olej využívají, nebo se naopak jeho použití vzdaly, či tak hodlají učinit k nějakému konkrétnímu datu,

 
komunikovat s jednotlivými výrobci a společnostmi o náhradě palmového oleje za tuky (ideálně průmyslově neztužené) evropského původu,
spravovat a provozovat web www.stoppalmovemuoleji.cz,

 
 
komunikovat se sdělovacími prostředky, významnými osobnostmi a dalšími partnery (zejména neziskové orgaizace, lékaři, veterináři, školská zařízení, výrobci a obchodníci, tuzemští zemědělci, politici),

 
 
založení Mezinárodní koalice a spuštění i následná koordinace antipalmářských kampaní v dalších zemích - zhruba podle našeho mimořádně úspěšného tuzemského vzoru,

 
vznik Aliance zodpovědných, koalice právnických osob, kteří se chovají zodpovědně k přírodě i lidem,
vznik platformy Firma, ve které je radost pracovat.

 

Naším nejzákladnějším cílem je prosazení environmentálně šetrnějších způsobů produkce a distribuce zboží napříč veškerým sortimentem obchodu a služeb. A to minimálně na národní úrovni ČR a Slovenska.