Palm Oil Scanner na GooglePlayPalm Oil Scanner na AppStoreNepal prales v motoru28denní výzva Zatočte s palmáčem1. únor - Den bez palmového oleje

nahoru

Stručné
info
Certifikace
ano/ne?
Očitá
svědectví
Chci
se zapojit
Chci
vědět víc

Jak je to s certifikovaným olejem

ČASTOU ODPOVĚDÍ VÝROBCŮ JE, ŽE PŘECI POUŽÍVAJÍ CERTIFIKOVANÝ OLEJ, TAKŽE JSOU Z OBLIGA, JENŽE…

Většina palmového oleje, který je na našem trhu proklamovaný jako RSPO certifikovaný, ve skutečnosti vůbec není pěstován udržitelně. Jde pouze o tak zvané PalmTrace certifikáty (nebo také Book-and-Claim Model, dříve GreenPalm), které fungují na systému odpustků a nezaručují, že zakoupený palmový olej splňuje principy a kritéria certifikace.

Skutečně certifikovaný palmový olej, jehož původ je dohledatelný až do konkrétní plantáže (například jednoduše pohledem na sérii satelitních snímků), zajišťuje pouze nejvyšší stupeň certifikace tzv. Identity-Preserved Model. Takový palmový olej musí být na obalu výrobku označený příslušným logem. Výrobek musí mít toto zelené logo a pod ním navíc ještě musí být napsáno CERTIFIED (nikoli MIXED ani nic jiného).

Bez tohoto loga nemají prohlášení o RSPO certifikaci žádnou váhu a neměli bychom takové výrobky kupovat.

V současně době se ještě zdaleka neprodukuje tolik RSPO certifikovaného palmového oleje, aby mohl jeho obrovskou spotřebu pokrýt.

Situace je o to složitější, že RSPO certifikace často neprobíhá férově a certifikáty mohou být uděleny firmám, které ve skutečnosti standardy certifikace nesplňují.

Proto je dnes spolehlivější nahradit palmový tuk jiným olejem, produkovaným v mírném pásmu, a současně tlačit na zpřísňování kritérií RSPO a zavádění postihů za jejich nedodržování.

 

 

S JAKÝMI DRUHY RSPO CERTIFIKACE SE MŮŽEME POTKAT?

Identity Preserved (IP) - Tento druh certifikace, zaručuje nezávislé ověření a dohledatelnost oleje obsaženém v produktu v celém produkčním řetězci až ke konkrétní plantáži. V tomto případě by mělo být zaručeno, že produkt skutečně obsahuje udržitelně pěstovaný olej a to z konkrétní lokality. Takový palmový olej musí být na obalu výrobku označený příslušným logem. Výrobek musí mít toto zelené logo a pod ním navíc ještě musí být napsáno CERTIFIED.

Segregation (SG) - Jedná se certifikovaný olej, ale smíchaný z různých zdrojů. Není dohledatelný do původní plantáže a je tak nutno plně důvěřovat spolehlivosti RSPO certifikace. V případě zjištění, že některá z plantáží nesplňuje principy a kritéria certifikace a přesto jí byl přidělen certifikát, není možnost se nákupu takového oleje vyhnout. Výrobek s takto certifikovaným palmovým olejem je rovněž označen zeleným logem s palmičkou s nápisem CERTIFIED.

Mass Balance (MB) - Certifikovaný palmový olej může být mixován s necertifikovaným. Avšak množství oleje, které je prodáváno přes tuto certifikaci musí být stejné jako množství udržitelného oleje, který vstoupil do mixu. Takže konkrétně z 50 litrů necertifikovaného a 50 litrů zaručeně udržitelného oleje, můžeme namixovat opět jen 50 litrů. Tento krok je zaváděn údajně kvůli snazší logistice svozu oleje z plantáží, možnosti zpracování v konvenčních závodech a transportu ve velkoobjemových trajektech. Má také své označení, stejné logo, ale místo RSPO CERTIFIED je pod palmičkou napsáno RSPO MIXED.

Book-and-Claim (BC neboli PalmTrace, dříve GreenPalm) - Jde o nejběžnější způsob nákupu nákupu palmového oleje od členu RSPO. Odběratel při něm nakupuje olej, který není certifikovaný, ke každé tuně takového oleje si ale přikoupí tak zvaný GreenPalm kredit. Tyto kredity jsou pak vyplaceny producentům certifikovaného palmového oleje, kteří nemá možnost dodat ho přímo do certifikovaného řetězce. Tento model měl své opodstatnění v minulosti, když systém RSPO certifikace teprve začínal a obchodní řetězce zatím ještě nebyly navázané. Dnes jde o přežitek, který podporuje nejen certifikovanou, ale i necertifikovanou produkci. Tento model bychom již dnes neměli podporovat.

O CO JDE V RSPO?

Globálně rozšířený certifikační systém RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil = Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje) má za účel zabránit dalšímu kácení deštných pralesů kvůli vysazování plantáží palmy olejné. Praxe však ukazuje na jeho velké nedostatky, což ústí pouze v líbivě vypadající řešení.

RSPO musí být pod tlakem, je třeba vznášet kritiku, ale za jejich zcela konkrétní nedostatky (například právě systém kompenzací) a navrhovat konkrétní velmi promyšlená řešení.

V Asii prosadit používání certifikovaného palmového oleje přímou cestou dost dobře nejde. Jde to ale nepřímo - tlakem na nadnárodní korporace, které své produkty prodávají jak v Asii, tak i v EU a USA. Pokud se totiž zavážou k tomu, že budou odebírat výhradně RSPO certifikovaný palmový olej, bude se to týkat všech jejích výrobků.

Pokud se firma hlásí k certifikaci palmového oleje, v případě jejího pochybení proti daným pravidlům je na ní možné vyvíjet nátlak, aby učinila nápravu. Pokud je plantáž, a na ní vyprodukovaný palmový olej, bez certifikace, nelze se na nic odkázat.

JAKÝ MÁ PALMOVÝ OLEJ VÝZNAM PRO MÍSTNÍ FARMÁŘE?

Palmový olej místním komunitám nepřináší blahobyt. Jeho produkcí totiž bohatne pouze určitá vrstva společnosti. Z ostatních se stávají nájemní dělníci, takzvaní novodobí otroci. Palmová plantáž sice přináší dělníkům vyšší výdělek, ale zaměstná menší počet lidí než jiné formy zemědělství a je dlouhodobě neudržitelné. Půdu vykupují (nebo někdy i zabírají) palmařské společnosti a místní tak musí čelit závažným existenčním problémům. Tam, kde vznikají velké plantáže, zákonitě zbývá méně půdy pro farmáře. Nemají možnost si pěstovat ani kupovat místní potraviny. Dokonce už ani nemohou lovit ryby, které z řek mizí z důvodů nadměrného používání herbicidů a hnojiv, které jsou pro udržení vysoké produkce palmového oleje nezbytné. Bohatnutí na produkci palmového oleje představuje velmi nešťastnou cestu ekonomického rozvoje indonéského venkova a je krátkozraké.

CO TEĎ?

Požadujme proto především, aby výrobci přehodnotili své dosavadní technologické postupy i získávání surovin. Samozřejmostí by měla být šetrnost a ohleduplnost k lidem i k životnímu prostředí jak u nás, tak na druhém konci světa.

Pro přímou komunikaci s firmami můžete využìt dokument Pět nejčastějšìch omylů a také vzorovou komunikaci v češtině nebo v angličtině, která upozorňuje na nejčastějšì argumenty firem a radì, jak na ně reagovat.