Palm Oil Scanner na GooglePlayPalm Oil Scanner na AppStoreNepal prales v motoru28denní výzva Zatočte s palmáčem1. únor - Den bez palmového oleje

nahoru

Stručné
info
Certifikace
ano/ne?
Očitá
svědectví
Chci
se zapojit
Chci
vědět víc

Jak nás můžete podpořit

Věděli jste, že Koalice funguje výhradně na dobrovolnické bázi?

Od 15. února 2017 můžete v rámci veřejné sbírky na rozvoj kampaně přispívat na transparentní účet č. 2001032353/2010. Servis nám zajišťuje ČSOP Ekologická servisní organizace.

Děkujeme za váš zájem o finanční podporu našich aktivit. V případě jakýchkoli dalších dotazů neváhejte kontaktovat naši fundraiserku Mgr. Kateřinu Holubovou na
tel. 777 153 133 nebo mluvci.KPPO (at) gmail.com

 

Drazí přátelé,

velmi si vážíme Vaší hojné přízně. Poté, co Koalice proti palmovému oleji prodělala raketový vzestup s právě probíhající úspěšnou kampaní, se na Vás poprvé za její čtyřletou existenci obracíme s žádostí o finanční podporu. Ohromné množství práce jsme zvládali díky nadšení dobrovolníků. Aktivity Koalice jsou však dnes již tak rozsáhlé, že přestává být udržitelné je zajišťovat pouze na dobrovolné bázi jako doposud. Je třeba stabilizovat tým profesionálních spolupracovníků, kteří se k nám za ty roky připojili a odvedli již řadu kvalitní práce. Navíc máme možnost dosáhnout přechodu do další etapy kampaně mezinárodního rozměru.

Malé dary, velké dary, jednorázové nebo pravidelné, zkrátka, jak uznáte za vhodné, můžete posílat na transparentní účet č. 2001032353/2010 | IBAN: CZ8320100000002001032353 | BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX. Po poukázání částky máte nárok na doklad o daru, který vám po uvedení základních údajů rádi vystavíme a který si můžete uplatnit jako snížení daňového základu.

Spolu s kampaní v Indonésii patří aktuálně antipalmářská kampaň v ČR k nejúspěšnějším na světě. Během posledních tří let se z problému, o kterém věděly jen skupinky vegetariánských a ochranářských komunit, stalo téma, o kterém má povědomí doslova celý národ. Pokud nyní stejného úspěchu dokážeme dosáhnout i ve zbytku Evropy a nakonec i zbytku světa, máme vyhráno! Ještě nikdy v historii nemohli Češi ovlivnit záchranu tropických pralesů tak jako dnes! Prosíme, pojďte do toho s námi!

Je pochopitelné, že lidé možná raději přispívají na něco konkrétnějšího, jako je např. naplnění misek pro osiřelá orangutaní mláďata v útulku, ale my musíme prioritně vyřešit příčiny. Naším cílem musí být, aby se tato osiřelá mláďata do útulků už vůbec nedostávala, protože budou žít spokojený život v neporušené přírodě!

Na co konkrétně potřebujeme finance?

1. Založení Mezinárodní koalice pro dozor nad palmovým olejem – Palm Oil Watch International

překlad webu StopPalmovemuOleji.cz do angličtiny + jeho následný přerod ve web mezinárodní, včetně následného překladu do dalších jazyků
překlad a následný tisk a distribuce nejzákladnějších informačních materiálů
příprava rozjezdu Národních kampaní v jednotlivých státech – hledání národních koordinátorů, vedoucích jednotlivých pracovních skupin dobrovolníků, partnerů – vše podle již osvědčeného vzoru tuzemské kampaně
ustanovení 1. února jako Mezinárodní den bez palmového oleje
hledání vhodných alternativ pro trvale udržitelné a dostatečně etické využívání tropické přírody ze strany místních obyvatel – např. udržitelný rybolov a udržitelná produkce tropických potravin a produktů jako je třeba bambucké máslo, ovoce, zelenina, káva, kakao, další druhy olejnin, přírodní kaučuk, co nejetičtější využívání hospodářských i divokých zvířat člověkem atd.), včetně rozvoje šetrné ekoturistiky atd.
podpora dílčích projektů zaměřených na výkupy či dlouhodobé pronájmy tropické přírody ze strany nevládních organizací a místních komunit – včetně nezávislého odborného dohledu, že jsou realizovány dostatečně transparentním a odborně správným způsobem
podpora lokálních, regionálních i národních kampaní na obecnou ochranu tropických lesů a jejich udržitelné využívání – např. snahy o záchranu Zátoky nosatých opic (Pesisir Balikpapan), projekt Kedjom-Keku, Kukang, Talarak a řada dalších)
nezávislý odborný dohled nad jednotlivými způsoby certifikace produktů – zejména produkty ekologického zemědělství, Fair Trade, RSPO, Rainforest Alliance ad.) od rukou domorodých farmářů až po stůl zákazníků v ekonomicky vyspělých státech


2. Pokračování podpory Národní kampaně proti palmovému oleji

zajistit národního koordinátora na plný úvazek – koordinace celonárodní platformy napříč desítkami neziskových organizací a odborníků, předávání informací, sdílení a vzájemná multiplikace činností.
pokračovat v navazování spolupráce i s profesionálními spolupracovníky – vzhledem k omezeným časovým a odborným možnostem dobrovolníků.
vyřešit tisk a distribuci dalších osvětových i osvětově-benefičních materiálů – nechali jsme už postupně vytisknout desetitisíce letáků, např. „My nakupujeme - oni umírají“, řadu infopanelů a plakátů, které dnes visí např. po školách, ordinacích, zoologických zahradách či záchranných stanicích. Všechny tyto osvětové materiály jsou ale aktuálně beznadějně rozebrané a už nemáme finance na tisk a distribuci dalších. Dokonce nám už chybí peníze i na předfinacování nákupu předmětů pro benefiční prodej (např. antipalmařská trika, ekotašky, reflexní vesty pro psy, dárkové certifikáty atd.).
dokončit web Koalice proti palmovému oleji – následně se stane hlavní předlohou pro web mezinárodní koalice
soustavná správa webu, včetně správy sociálních sítí s touto tématikou
zintenzivnění pomoci firmám k přechodu na bezpalmový provoz – když zákazníci začnou jasně preferovat bezpalmové výrobky, půjdou změny k lepšímu o to rychleji.
větší zapojení politiků – potřebujeme nejlépe formou osobních schůzek a dlouhodobým monitoringem jejich postojů dozjistit, kteří politici „bezpalmové“ hnutí podporují a kteří naopak jdou na ruku „tukařům“, a následně tyto informace zveřejňovat, včetně toho, jak hlasovali o patřičných úpravách legislativy
zajištění finanční soběstačnosti Národní antipalmařské kampaně – za účelem zajistit dosavadní činnost v plné šíři, tj. zaplatit pro každodenní činnost alespoň 1-2 plné úvazky pro kvalitní zaměstnance, kteří vzejdou z řad těch nejzkušenějších, nejzapálenějších a odborně nejzdatněji vzdělaných dobrovolníků
pokračování medializace palmoolejné problematiky jako stále aktuální výzvy – je potřeba obnovovat nejlépe osobní vazby s jednotlivými novináři, kteří o problematiku projevují osobní zájem
zaplatit telekomunikační poplatky – jako internet, hosting, telefony
ve spolupráci s právníky navrhovat legislativní změny na národní, celoevropské i celosvětové úrovni
zároveň se spolu s tuzemskými právníky snažit zastavit ilegální aktivity Čecha Denise Melky – který je zjevně zodpovědný za nemalou část likvidace deštných lesů na celém světě (viz např. http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/cech-ilegalne-likviduje-destne-pralesy-broji-proti-nemu-ekologove-i-peruanska-vlada--1638734)
zajistit celou řadu dalších úkolů – viz Naše cíle.


Je před námi ještě hodně práce. I když jsme společně dosáhli již značného úspěchu, vyhráno bohužel stále nemáme. Musíme vytrvat a dotáhnout to do konce. Děkujeme, že v tom můžeme být společně s vámi.

Za jakoukoli podporu předem děkujeme.