Palm Oil Scanner na GooglePlayPalm Oil Scanner na AppStoreNepal prales v motoru28denní výzva Zatočte s palmáčem1. únor - Den bez palmového oleje

nahoru

Stručné
info
Certifikace
ano/ne?
Očitá
svědectví
Chci
se zapojit
Chci
vědět víc

Pro školy

Využijte nabídky environmentálních vzdělávacích programů, které se dotýkají právě problematiky palmového oleje.

Proč Češi kácí pralesy? Cesta palmového oleje z tropů na náš stůl.

Cílová skupina: od MŠ po VŠ (obsah a forma je vždy uzpůsobena věku posluchačů - pro MŠ mj. využíváme i "palmové divadlo")

Popis: Nikdy v historii ještě nebyli Češi tolik zodpovědní za likvidaci tropických (pra)lesů jako dnes! Kteří živočichové a lidé jsou tím nejvíce postiženi a proč? Jak je to možné že se tohle děje a my sami, kteří jsme od problému vzdáleni tisíce kilometrů na tom máme tak velký podíl? Kdo za to může? Co s tím může udělat zdánlivě bezmocný jednotlivec, když jeho okolí nechce nic slyšet ani vidět, natož dokonce něco (z)měnit? Co se už povedlo? Jaké jsou další plány jak situaci co nejrychleji vyřešit? Zvládmeme to? Existují alternativy které tento problém řeší? Jaké to jsou? Co z nich budou mít místní, pro které je produkce palmového oleje obživou?

Cena: 30 Kč na osobu (min. 15 posluchačů) + cestovné z Jaroměře a zpět 5 Kč/km. Přednášky na záchranné stanici v Jaroměři pouze 10 Kč na osobu. Veškerý výtěžek z ceny za přednášku putuje na řešení tohoto palčivého problému.

Objednat na www.pomahamprirode.cz

Palmový olej v našich životech

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Popis: Žáci se v programu dozvědí o problematice produktu palmy olejné a pojmenují všech aspekty, které palmoolejný průmysl provázejí. Pokusí se interpretovat nabyté informace, utvoří si vlastní názor a zaujmou stanovisko jako spotřebitelé produktů, které palmový olej obsahují. Součástí programu je zkrácená verze dokumentárního filmu Zelená poušť.

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví

Cena: 50 Kč na žáka v Ekocentru Sedmihorky nebo u Vás ve třídě (nutno započítat náklady na cestovné).

Délka: 2-3 hodiny.

Objednávky na sev.ceskyraj@seznam.cz

Cena palmového oleje

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Popis: Proč se o palmovém oleji teď tolik mluví?Je to opravdu takové zlo nebo jen mediální bublina? Olej z palmy olejné je levný a má výhodné vlastnosti, a proto ho můžeme nalézt v celéřadě výrobků. Pravděpodobně i vy ho máte doma, ať už třeba v čokoládových sušenkách,instantní polévce, kosmetických přípravcích či deodorantu. Žáci se v programu seznámís palmovým olejem a jeho vlastnostmi a způsobem pěstování palmy olejné. Sami zjistí,ve kterých výrobcích se palmový olej vyskytuje. Na závěr v diskuzi vyjádří, jaké stanoviskosi utvořili k této problematice. Součástí programu je promítání filmu Zelená poušť. PRO REALIZACI TOHOTO PROGRAMU JETŘEBA ZAJISTIT DATAPROJEKTOR.

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost – Výchova k občanství (Mezinárodní vztahy, globální svět), Člověk a příroda – Přírodopis (Biologie rostlin, Základy ekologie) a Zeměpis (Životní prostředí, Společenské a hospodářské prostředí)

Cíle:
• Žáci popíší vliv pěstování palmy olejné na tropické deštné lesy a místní obyvatele.
• Žáci sami dohledají, v jakých výrobcích se palmový olej nachází.
• Žáci na základě získaných informací vyjádří svůj názor na danou problematiku.

Program probíhá: září – červen

Cena: 50 Kč/60 Kč

Délka: 3 vyučovací hodiny/4 vyučovací hodiny

Objednávky na http://podhoubi.cz/form2/

Zelená poušť

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Popis: Palmový olej je dnes běžně používaný potravinový olej. Je levný a snadno dostupný, palmy, jež ho produkují, rychle rostou. Málokdo však ví, že masivní pěstování nepůvodních palem především v Indonésii, má za následek zničení tamního ekosystému. Do 10ti let povede k zániku až 98 procent deštných lesů a velmi ohrozí např. další přežití orangutanů a jiných živočichů.

Vzdělávací oblasti: Simulační hra na město, dramatická výchova a hraní rolí, diskuze.

Kompetence: Občanská (žák chápe svou odpovědnost za stav životního prostředí), kompetence k řešení problémů (žák postupuje od pochopení podstaty problému až k návrhu jeho řešení).

Cena: 40 Kč na osobu (min. 10 posluchačů) + cestovné lektora 8 Kč/km. Přednášky v Pardubicích nebo Chrudimi 30 Kč na osobu.

Objednávky na objednavky@paleta.cz

Jak chutná prales

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Popis: Ještě nikdy předtím jsme nebyli tak odpovědni za devastaci přírody v jihovýchodní Asii jako nyní. Pro mnohé bude možná překvapením, že k ničení původních lesních porostů přispíváme velkou měrou my, Evropané. Jak je to možné? Podíváme se spolu do Indonésie, která je jedním z největších producentů palmového oleje. Krásné země rozmanitých kultur a fascinující přírody, na kterou má ovšem intenzivní pěstování palmy olejné devastující vliv. Jak ovlivňuje palmový olej život ohrožených orangutanů, tygrů a dalších vzácných druhů, ale i místních lidí? Můžeme s tím něco udělat i my?

Činnosti a metody: Program je vždy uzpůsoben věku žáků. Probíhá formou prezentace, ale i aktivního zapojení žáků formou simulační hry a diskuze.

Cena: 30 Kč na osobu. Program probíhá v prostorách Ekocentra Hodonín nebo na vaší škole (plus cestovné).

+ Cestovatelská přednáška Indonésie

Podíváme se do země tisíce ostrovů a rozmanitých kultur. Přijďte si prohlédnout fotografie z několikaměsíčního pobytu v této exotické zemi. Povídání o místních lidech a zvycích, o ohrožené přírodě a dopadech pěstování palmy olejné.

(délka a konkrétní obsah a zaměření přednášky je možno upravit podle domluvy)

Objednávky na ekocentrum.hodonin@seznam.cz