Obsah zpravodaje

(říjen 2016)

Koaliční novinky
Chystané akce
Nové publikace
Poslední články

Koaliční novinky


1. Stále je tu možnost podílet se na AKČNÍM PLÁNU, jehož dokončení je pro  nás v tuto chvíli velmi klíčové. Zahrnuje sběr kontaktů do databáze (zmapování příležitostí), spolupráce na tvorbě prezentace (velký videopříběh české kampaně proti palmovému oleji – historie všech a všeho kolem antipalmářských aktivit – scénář předpřipraven) a vytvoření etického kodexu (např. kdy spolupracovat s palmovou firmou a kdy už ne, nebo za jakých podmínek).

2. POMŮŽETE NÁM S UMÍSTĚNÍM VÝSTAV, které Koalice zapůjčuje do prostor klubů, center, škol, univerzit, knihoven a dalších vzdělávacích zařízení? V případě zájmu kontaktujte naši koordinátorku výstav Zuzku Galle na vystavy.kppo@gmail.com, která s Vámi domluví podrobnosti. Více o výstavách na http://www.stoppalmovemuoleji.cz/vystavy.php.
  • Velká verze Na čem (se) smaží Indonésie bude volná 1.-18. prosince 2016 nebo potom až červen-srpen 2017 (letní sezóna) a od října 2017.
  • Malá výstava Na čem (se) smaží Indonésie bude volná od prosince 2016.
  • Cesta palmového oleje bude volná od listopadu 2016.
3. DOŠLY NÁM TIŠTĚNÉ MATERIÁLY, které jsme dosud distribuovali zdarma. Pokud byste se chtěli na dalším tisku podílet, je tak možné učinit prostřednictvím transparentního účtu 2101041310/2010, s VS 201601.

4. V DALŠÍCH ÚKOLECH, kterých se může chopit kdokoliv, je:
  • vytvoření rešerše (seriózních, ale ne nutně vědeckých) článků/videí o palmovém oleji v letech 2006-2016 ve Vámi zvoleném jazyce/pro Vámi zvolenou zemi/oblast (formulář je připraven k zaslání), možno začít na FB a projet všechny sdílené články (ne všechny jsou na webu)
  • mapování firem, obchodů, restaurací a adeptů na certifikát (máme od příznivců spoustu nezpracovaných informací v e-mailech), v této souvislosti též sháníme dobrovolníka pro komunikaci s firmami a poradenství spotřebitelům
  • zapojit se do některé pracovní skupiny:
*regionální koordinátoři
*propagace (webové stránky, sociální sítě, výstavy, akce, přednášky, reakce do sdělovacích prostředků a komunikace s médii, tištěné a propagační materiály)
*finanční zdroje (sponzoři, dárci, materiální podpora vč. služeb, crowdfunding, granty a dotace)
*lidské zdroje (práce s dobrovolníky, noví členové, expanze do zahraničí)
*legislativa (komunikace s politiky, úředníky, právníky)
*překlady
*průzkum trhu a hledání alternativ
(správa galerie, potraviny, kosmetika a drogerie, krmiva, biopaliva, komunikace s firmami)
*primární produkce (RSPO, bio, evropská produkce olejnin)
*duchovní rozměr (křesťané a další dle zájmu)

Chystané akce

Prodej vstupenek na pražský Benefiční koncert na pomoc ohroženým kahau nosatým (www.facebook.com/events/1705183269744766/), který se koná 3. 11. je již v plném proudu. Vstupenky můžete zakoupit také telefonicky na tel. č. 603 536 765. Od dnešního dne až do 2. 11. běží zde na FB i Aukce na Pomoc Balikpapanskému zálivu (www.facebook.com/events/1781762978777726/). Předměty aukce jsou originální výtvarná díla mladých talentovaných českých výtvarníků Moniky Lipinové - sochařky a Štěpána Gottwalda - uměleckého řezbáře. Vydražená díla budou předána na koncertě přímo samotnými výtvarníky do rukou svých dražitelů. Čistý výtěžek z aukce bude pak předánkoordinátorovi projektu Pesisir Balikpapan Stanislavu Lhotovi. Děkujeme za účast a za pomoc se sdílením!

Setkání pedagogů základních a středních škol s tématem PALMOVÝ OLEJ - DOBRÝ SLUHA NEBO ZLÝ PÁN? se uskutečení ve čtvrtek 10. listopadu v Toulcově dvoře. O svých zkušenostech přijde vyprávět i Mgr. Stanislav Lhota, PhD. Volná místa ještě pořád jsou a vítáni jsou i "neučitelé". Více o programu a přihlášce v události https://www.facebook.com/events/1662950710682353 a na http://www.toulcuvdvur.cz/details/31068685-setkani-pedagogu-zs-a-ss-se-zajmem-o-evvo-2016/.V listopadu Vás ještě čeká festival Země na talíři 3.-5. listopadu ve Zlíně (www.facebook.com/events/501404316733691/) a 11.-13. listopadu v Ostravě (www.facebook.com/events/349763225414819/).

Nové publikace

* Skutečně klesá význam palmového oleje v potravinářském průmyslu a jsou biopaliva opravdu škůdcem číslo jedna?
* Může výroba palmového oleje opravdu zvýšit potravinovou bezpečnost?
* Jak přispívá k ekonomice a ke snížení chudoby obyvatelstva? 
* Drobní pěstitelé bývají považováni za hlavní viníky ničení pralesů – jak přesné je takové tvrzení?
* Očekává se, že současné tempo expanze bude i nadále pokračovat. Jaké jsou jiné možnosti a způsoby výroby palmového oleje?

Více v nové publikaci Glopolis KUDY TEČE PALMOVÝ OLEJ: MASTNOTĚ NA STOPĚ.

PALMANACH: PROBLEMATIKA PALMOVÉHO OLEJE byla představena na semináři v Poslanecké sněmovně. Celý záznam debaty si můžete pustit zde: https://www.facebook.com/konecna.k/videos/10154039836998507/

Obě publikace si můžete stáhnout na www.stoppalmovemuoleji.cz/info.php#publikace.

Nová BIOKUCHAŘKA HANKY ZEMANOVÉ již v prodeji!

Autorka se rozhodla svou původní Biokuchařku přepracovat a rozšířit tak, abyste v ní našli aktuální informace o biopotravinách, nových výživových trendech (raw, bezlepková strava, superfood aj.) i ekologickém zemědělství a mohli z ní čerpat inspiraci pro svůj každodenní život. Kniha je určena i pro začátečníky v oblasti zdravého vaření a i těm, kteří už mají původní vydání doma. A na straně 114 najdete rozhovor se Stanislavem Lhotou, jakožto zakladatelem Koalice proti palmovému oleji.

Poslední články


Tisková zpráva: Tukaři nepřesvědčili, Češi brojí proti palmovému oleji už i v Polsku
Varšava, Praha, 6. října 2016 – Měla to být zásadní a otevřená debata o budoucnosti používání palmového oleje a měla přimět veřejnost, aby tuto drastickou komoditu vzala na milost. Místo toho vzbudila Evropská konference o palmovém oleji (EPOC) konaná v říjnu ve Varšavě rozpaky a kritiku z řad nevládních organizací. Vyplývá to z vyjádření přímých účastníků. Více na http://www.stoppalmovemuoleji.cz/TZ/TZ_KPPO_06_10_2016.pdf.

Tisková zpráva: Palmové tuky a potraviny z nich vyrobené obsahují vysoké hlasiny karcionogenních látek
Praha, 14. října 2016 – Nejnovější výzkumy ukazují, že palmové oleje a tuky obsahují několikanásobně vyšší koncentrace rakovinotvorných látek než jiné druhy rostlinných olejů a tuků. Tyto látky vznikají při rafinaci, kterou jsou běžně zpracovávány rostlinné oleje určené pro využití při výrobě potravin. Více na http://www.stoppalmovemuoleji.cz/TZ/TZ_KPPO_14_10_2016.pdf.

Indonésané hledají odbyt pro „udržitelný“ palmový olej. Našli Prahu
Představitelé indonéského exportního odvětví palmového oleje to přijeli do Prahy „zeleným" Evropanům vysvětlit: "Nasytíme svět - udržitelně" V Evropě představuje výraz „udržitelný“ pomyslné kouzelné slůvko otevírající dveře zamčené i přísnou regulací. Iniciativa indonéských představitelů propagovat palmový olej v Evropě přichází v době, kdy sílí kritika, neboť si jsou této kritiky plně vědomi. Poměrně podstatný podíl na místní produkci palmového oleje (42 %) mají malí vlastníci, kteří hospodaří na méně než dvou hektarech půdy. Tito drobní farmáři jsou považováni za jeden z hlavních předpokladů pro dosažení dlouhodobě udržitelné produkce. Těchto 42 % je však v současnosti de facto vazaly nadnárodních korporací, které vlastní velkokapacitní lisy na plody palmy olejné, rafinerie a překladiště. Farmáři jsou tudíž nuceni prodávat své výpěstky korporacím za nevýhodné ceny. Dřív se tito drobní zemědělci živili pěstováním ovoce, zeleniny, obilovin, což sloužilo pro obživu jejich rodin i jako finanční zisk z prodeje. Korporace jim však přislíbili úžasné výdělky, pokud přejdou na palmový olej a Indonésané jsou velmi důvěřiví. A dnes jsou bez vlastní vypěstované obživy, musejí kupovat i základní potraviny a podléhají diktátu výkupních cen korporací. Výsledek? Teď jsou skutečně chudí. Ano, skutečnou férovost palmového oleje zaručí drobní pěstitelé, za současně nastavených pravidel ale nemají jak. Více na http://www.euro.cz/byznys/indonesane-hledaji-odbyt-pro-udrzitelny-palmovy-olej-nasli-prahu-1308929.

Na palmových plantážích se zalíbilo jedovatým kobrám
Hněv přírody nebo hněv boží (jak kdo chce) zřejmě právě dává další znamení. Pokud lidé násilně zasahují do přírodních zákonů, skoro výhradně jim to přiletí jako bumerang zpět i s úroky. Článek níže to krásně dokládá - na palmových plantážích se přemnožují krysy, kterým toto prostředí náramně svědčí a jsou chemicky hubeny plantážníky. Jenže to očividně nestačí a krysy přitahují predátory. Co je horší - víc kober nebo pesticidů? Ani jedno samozřejmě, tohle je prostě špatně úplně celé... Více na http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-palmovych-plantazich-se-zalibilo-jedovatym-kobram.

139 vědců shodilo zavádějící zprávu z malajského kongresu o rašeliništích
Znepokojeni prohlášeními uveřejněnými v rámci konání v pořadí 15. Mezinárodního kongresu o rašelině (IPC), který se nedávno konal v Malajsii, 139 vědců podepsalo otevřený dopis, kde objasňují své závěry ohledně současného zemědělského využívání rašelinišť v tropických oblastech: „Všechny současné metody používané v zemědělství na rašelinových půdách mají za následek vysokou míru ztráty uhlíku a úbytek půdy, a jsou tedy ekologicky neudržitelné.“ Mezinárodní společnost pro rašeliniště (The International Peatland Society), která kongres uspořádala, však souhlasí s tím, že malajské plantáže palmy olejné na odvodněné rašelinové půdě jsou udržitelné a cituje malajské vládní úředníky: „Důkazy o opaku je propaganda ze strany nevládních ekologických organizací.“ S tím, jak ubývá půda v Malajsii a Indonésii, se palmoolejný a papírenský průmysl stále více soustředí na rašeliniště, která odvodňuje, aby zde palmy olejné a papírenské dřeviny mohly růst. Ale vysušená rašelina je vysoce hořlavá a odvodnění je primární příčinou každoročních požárů, díky kterým vloni onemocnělo půl milionu lidí, sto tisíc jich zahynulo a do ovzduší uniklo obrovské množství skleníkových plynů. Navíc vysušená rašelina dále oxiduje za uvolňování oxidu uhličitého a její úbytek má za následek nekontrolovatelné záplavy. The Jakarta Post napsal, že celý kongres byl uspořádán jako výkladní skříň výsledků TPRL (Tropical Peat Research Laboratory, což je think-tank podporovaný malajskou vládou) v oblasti výzkumu zhutnění půdy, kdy údajné mechanické zhutnění snižuje ztráty uhlíku (avšak uvádí pouze o 50%), což umožňuje udržitelné využívání rašeliny. Tento výzkum byl pro zainteresované vědce vyloženě neslýchaný a podpora zhutnění jako "udržitelného využívání" je podle nich zavádějící a odvádí pozornost od naléhavé potřeby nalézt skutečná řešení. Jako řešení doporučují vědci zaměřit své úsilí na alternativní formy využití rašelinišť – například pro voděodolné zemědělské plodiny, kdy navíc vodou nasycená rašelinová půda snižuje ztráty uhlíku. Tyto argumenty však byly na kongresu ignorovány. Vysoký státní úředník z ministerstva Malajsie řekl: "Jsem přesvědčen, že po tomto kongresu bude jasné, že všechny ty anti-palmoolejné hlasy jsou pouhá propaganda, nepodložená a do značné míry odrážející neznalosti skutečné situace v Malajsii." Lahiru Wijedasa, vedoucí autor dopisu vědců, řekl pro Mongabay: „Tyto připomínky zřetelně ignorují publikovaná vědecká fakta." On a jeho spoluautoři se obávají, že není v zájmu ze strany malajské lobby hledat skutečná řešení. Co k tomu dodat – vítejte ve světě greenwashingu. Je to odporný svět lživé manipulace a je často velmi těžké se v něm orientovat. Indonéský prezident Joko Widodo vydal po ničivých loňských požárech vládní prohlášení, kde není dovoleno nově získávat koncese na rašeliniště a nařídil obnovu rašelinišť. Chvála mu za to. Je však těžké odhadnout, zda odolá obrovskému malajskému tlaku ruku v ruce s obrovskou korupcí. Článek v anglickém znění na https://news.mongabay.com/2016/10/139-scientists-shoot-down-misleading-reports-from-malaysia-peat-congress/.

Pěkný podzim a nezapoměňte, že KPPO existuje díky Vám!
 
Martina Skohoutilová
koordinator.kppo@gmail.com