Co je v Koalici nového a co se podařilo

květen 2016

  1. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi se v měsíci dubnu podařily uspořádat osvětové akce v Praze, ve Žďáru nad Sázavou, v Hodoníně, v Kyjově a v Boskovicích.
  2. Počátkem dubna se zástupci Koalice sešli s ředitelem Nadace Karla Janečka, p. Řemínkem. Obohatil nás spousty dobrými radami v oblasti fundraisingu, které třeba i s Vaší pomocí náležitě využijeme. Zájemci, kteří by se rádi do fundraisingu zapojili, se stále mohou hlásit do patřičné pracovní skupiny.
  3. Ze setkání s výkonným ředitelem Medovníku vyplynulo, že do konce tohoto měsíce by již všechny Medovníky měly být bez palmového oleje. Margarín Zlatá Haná (který palmový tuk obsahuje) nahradili neztuženým velmi kvalitním margarínem z kokosového oleje, vysoceolejnatého slunečnicového oleje a slunečnicového oleje.
  4. Další firmou, která již palmový olej opustila je česká firma Semix, a to i přesto, že vlastní certifikát RSPO. Novinkou na poli alternativ je jejich kombinace kokosového a olivového oleje.
  5. Na dobré zprávy se snad již brzy můžeme těšit z čokoládovny Carla, kde se pustili do vývoje čokoládových polev bez palmového oleje.

Pozvánka na setkání
 
Je na čase se opět osobně setkat a probrat další směřování našich činností a celé kampaně. V neděli 5. června v brněnské Lipce probereme novinky na poli české i celosvětové antipalmářské kampaně. Důraz by měl být kladen na práci v pracovních skupinkách, ale jste samozřejmě zváni, i pokud jste se do žádné skupiny zatím nezapsali. Ať už se účastníte či nikoliv, vyplňte prosím do 15. května formulář, na který se dostanete přes odkaz pod pozvánkou.
Chci potvrdit svoji ne/účast na setkání

Na viděnou se za celou Koalici těší,

Martina Skohoutilová
koordinator.kppo@gmail.com