Zhodnocení kampaně proti palmovému oleji

červen 2016

Česká kampaň proti palmovému oleji zaznamenala za 3 roky svého trvání velký úspěch a začíná expandovat do sousedních evropských zemí: tlak „zespodu“ (tj. orientovaný na spotřebitele) zapříčinil vysokou mediální pozornost a posléze i politickou pozornost sahající od tuzemské sféry až na půdu parlamentu EU.

Koalici dnes sdružuje asi 180 nevládních organizací, zoologických a botanických zahrad, škol i jednotlivců - zejména biologů, učitelů a lékařů.
 
Do aktivní kampaně proti palmovému oleji se zapojilo již přes 80 organizací a tisíce jednotlivců (na FB máme 18 800 fanoušků).
 
Od doby, co běží kampaň, se proti palmovému oleji postavilo cca 40 firem.

Několik klíčových bodů, proč byla kampaň v ČR tak úspěšná

Stručný obsah zpravodaje

3. celostátní setkání Koalice

V neděli 5. června se v brněnské Lipce uskutečnilo 3. celostátní setkání členů a příznivců Koalice proti palmovému oleji. Cílem setkání byla revize některých dokumentů, rozdělení prioritních úkolů a diskuze o dalším směřování. Všem zúčastněným moc děkujeme!Zatímco v loňském roce nám s občerstvením pomohli Glopolis a Biopekárna Zemanka, letos se ke Glopolis připojil Rohlik.cz

Další fotografie jsou ke shlédnutí zde

Novinky z pracovních skupin


Dne 23. června 2016 byla schválena Pravidla fungování a komunikace Koalice.
Znění Pravidel najdete zde


Protože o putovní výstavu Na čem (se) smaží Indonésie, kterou Koalice zapůjčuje na různá místa pro celé ČR, je pořád velký zájem a tím pádem i dlouhá čekací doba, byla vytvořena její miniaturní kopie ve formátu A3, která je určená zejména pro krátkodobé akce pro veřejnost. V případě zájmu o výstavy, kontaktujte Zuzanu Galle na vystavy.kppo@gmail.com.
Více o výstavách


Připravujeme písemnou smlouvu pro poskytovatele fotografií. Zároveň se obracíme na všechny členy, kteří by nám mohli s rozšiřováním databáze pomoci a poskytli své fotografie z cest, které se týkají našeho tématu.
 


Na podzim plánujeme spustit nový web, který bude více uživatelský přívětivější, tím pádem i jednodušší, ale zároveň na něm přibude řada nových informací a témat i nad rámec palmového oleje. Kdokoliv má zájem podílet se na obsahu nových webových stránek, tzn. zejména psaní textů, vymýšlení chytlavých hesel, struktury stránek apod., ozvěte se mi.
 
 
V rámci pracovní skupiny EVVO byl úspěšně odpilotován nový vzdělávací program pro mateřské školy


i základní školya přednášky po celé ČR jsou v plném proudu. Více o akcích na Facebooku nebo na webu.

Například Základní škola v Plesné u Chebu 25. 5. 2016 zorganizovala den, během kterého vařily babičky spolu s dětmi. Vycházely přitom z tradičních rodinných kuchařek. Šlo o součást celoročního projektu Menu pro změnu, díky němuž se žáci dozvídali, jak to, co jíme, ovlivňuje svět. Nejvíc se věnovali palmovému oleji <Více>.

A 4. 6. 2016 proběhl v ZOO Liberec druhý ročník „Projektového dne aneb Jak děti představují projekty“: 9 různých týmu z různých základních škol v Liberci představilo 9 různých projektů, které si samy vybraly. Tým ZŠ Husova seznámil veřejnost s problematikou palmového oleje, prodávali upečené dobroty bez palmového oleje a každému z návštěvníků, který si je poslechl a slíbil, že nebude kupovat výrobky s palmovým olejem, nabarvili ruku a tu pak symbolicky obtiskl na obří palmu. <Fotografie>
 


Připravujeme Akční plán, se kterým souvisí:
 • sběr kontaktů do databáze (zmapování příležitostí),
 • tvorba prezentace pro byznys pro nabídku spolupráce (velký videopříběh české kampaně proti palmovému oleji – historie všech a všeho kolem antipalmářských aktivit – scénář předpřipraven),
 • vytvořit etický kodex.
Kdokoliv má zájem se na těchto úkolech podílet, kontaktujte předsedkyni pracovní skupiny pro fundraising Christine Doležalovou na fundraising.kppo@gmail.com.
 


Máme připraveny podněty pro legislativní opatření a můžeme začít oslovovat politiky, úředníky, právníky. Pokud se chcete na komunikaci podílet, kontaktujte předsedkyni pracovní skupiny pro legislativu Kateřinu Vojtíškovou na legislativa.kppo@gmail.com.
 


Konečně se nám podařilo registrovat Ekologickou servisní organizaci (ESORG), která bude nyní pro Koalici zajišťovat servis. Koalice tak nadále zůstane neformální (tedy neregistrovanou) platformou. Zanedlouho bude veřejné i číslo transparentního účtu, na které bude možno zasílat příspěvky související s provozem a propagací KPPO.
 
 

Zahraniční spolupráce


Kromě antipalmářské kampaně v ČR doporučujeme našim členům a příznivcům podporu a spolupráci i na českých projektech, které jsou zaměřené na ochranu tropických lesů. V současné době jsme v kontaktu s projekty Kedjom Keku a Save elephants ve střední Africe, Kukang na Sumatře a Zátoka nosatých opic (Save Balikpapan Bay) na Borneu, který aktuálně spustil i novou crowdfundingovou kampaň. Pokud máte pocit, že by mezi nimi neměl chybět Váš projekt, ozvěte se mi.
                  

Hlavním důvodem, proč máme koordinátora pro styky se zahraničím Petra Šrámka, je, že s konceptem Koalice, který, jak se ukazuje, je celosvětově jedinečným, hodláme expandovat i do zahraničí. V současné době získáváme kontakty v Belgii, Francii, Holandsku, Německu, Bulharsku, Rumunsku, ale i v Africe a Jižní Americe. Velmi úzká spolupráce se nám podařila navázat v Polsku, odkud bychom měli získat napojení na Maďarsko, a dobře to snad vypadá už i na Slovensku. Doufáme, že v horizontu 2 let se nám podaří koncept dostatečně stabilizovat a propracovat, abychom byli schopni naše zkušenosti sdílet se zahraničními partnery a naše úsilí mohlo vyústit v celosvětovou antipalmářskou kampaň a celosvětovou koalici. Samozřejmě za předpokladu, že se nám do té doby společně nepodaří tento problém sprovodit ze světa. :) Pokud i Vy máte možnost oslovovat potenciální spřátelené zahraniční organizace, můžete na coordinator.capo@gmail.com žádat o zaslání vzorového dopisu, ve kterém je vše vysvětleno.
 


Struktura pracovních skupin a kontakty


* RADA KPPO (rada_kppo@googlegroups.com)
* HLAVNÍ KOORDINÁTOR (koordinator.kppo@gmail.com) – Martina Skohoutilová
* KOMUNIKACE S MÉDII (mluvci.kppo@gmail.com) – Kateřina Holubová + 5 členů

* PROPAGACE (propagace_kppo@googlegroups.com)
 • Webové stránky - Martina Skohoutilová + 1 člen
 • Sociální sítě - Kateřina Paříková + 1 člen
 • Tištěné materiály - Martina Skohoutilová + 5 členů
 • Propagační předměty - Gita Matlášková + 6 členů
* VÝSTAVY A PROJEKCE (vystavy.kppo@gmail.com) – koordinátorka výstav Zuzana Galle + 1 člen
* EVVO (evvo_kppo@googlegroups.com) – dočasně David Číp + 22 členů
* FUNDRAISING (fundraising.kppo@gmail.com) – Christine Doležalová + 5 členů
* LIDSKÉ ZDROJE
 • Práce s dobrovolníky (dobrovolnici.kppo@gmail.com) – Zuzana a Darek Gallovi + 3 členové
 • Noví členové a příznivci - Martina Skohoutilová + 2 členové
* LEGISLATIVA (legislativa.kppo@gmail.com) – Kateřina Vojtíšková + 2 členové
 • Komunikace s politiky
 • Komunikace s úředníky
 • Komunikace s právníky
* PRŮZKUM TRHU
 • Monitoring produktů (produkty.kppo@gmail.com) – Kristýna Flutková
 • Komunikace s výrobci - Kateřina Paříková + 5 členů
 • Certifikace restaurací - Jakub Kvapil (jakub.kvapil@lestari.cz)
 • Krmiva - Veronika Roubová + 3 členové
 • Zdraví - ? + 7 členů
* ZAHRANIČÍ (coordinator.capo@gmail.com) – koordinátor pro zahraničí Petr Šrámek
 • Slovensko - David Číp + 3 členové
 • Polsko a Madarsko - Adrián Czernik + 1 člen
 • Bulharsko a Rumunsko - Gita Matlášková a Martin Zýka
 • Západ - Fanny Vandemaele + 3 členové
 • Asie - Břeněk Michálek + 2 členové
 • Austrálie - Petr Šrámek + 1 člen
 • Jižní Amerika - Adrián Czernik + 4 členové
* PŘEKLADY
 • Angličtina - Petr Šřámek + 2 členové
 • Francoužština - Fanny Vandemaele
 • Polština - Adrián Czernik
 • Slovenština - Simona Kubíčková
 • Maďarština - Andrea Lastomirská
* PRIMÁRNÍ PRODUKCE
 • RSPO - 3 členové
 • BIO - 2 členové
 • Terénní výzkum plantáží
 • Evropská produkce olejnin - 1 člen
* DUCHOVNÍ ROZMĚR KAMPANĚ (duchovno.kppo@gmail.com) – Petra Steidlová + 5 členů
 
Pro zápis do pracovních skupin kontaktujte prosím jejího předsedu nebo koordinátora.
 

 

Prosíme o spolupráci při vyplňování a šíření dotazníku


V neposlední řadě bych Vás na žádost Kateřiny Vojtíškové (předsedkyně pracovní skupiny pro legislativu) ráda poprosila o spolupráci při vyplňování a šíření dotazníku (jedna otázka se věnuje i palmoolejné problematice).

„Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., v současné době realizuje v rámci aktivity programu ‚Rozmanitost života a kvalita ekosystémů‘ Strategie AV21 on-line mapování aktuálních postojů a aktivit zainteresované veřejnosti v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.

Naším cílem je oslovit a do průzkumu zahrnout co největší okruh osob, které se profesně či ve svém volném čase zabývají ochranou přírody, krajiny a životního prostředí ve všech různých podobách, jaké může mít, abychom mohli zachytit široké názorové spektrum těchto lidí na vybraná témata. Byli bychom proto velmi rádi, kdyby v průzkumu mohly být zahrnuty také názory Vaše a členů nebo příznivců Vaší organizace.“
 

 

Závěrem


Velmi důležitou novinkou je, že připravovanou kampaň proti biopalivům již není nutné ještě více rozjíždět, protože Evropský parlament od roku 2020 zrušil povinnost přidávat biopaliva do pohonných hmot. O to důležitější je proto snažit se omezit spotřebu palmového oleje v tuzemských potravinách - viz tisková zpráva Koalice na www.stoppalmovemuoleji.cz/docs/KPPO_2016_5_9_TZ.pdf. Znovu prosíme o její šíření a sdílení alespoň na webech a sociálních sítích jednotlivých členů Koalice.

 
Pěkné léto a nezapoměňte, že KPPO existuje díky Vám! :)

Martina Skohoutilová
koordinator.kppo@gmail.com

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Pro odhlášení z newsletteru klikněte sem.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*